fbpx
Zaznacz stronę

Czy chcesz dołączyć do półrocznej Akademii
dla Liderów branży Beauty?

Trwa rekrutacja

II edycja jesień 2019

III edycja wiosna 2020

Czy chcesz dołączyć do półrocznej Akademii
dla Liderów branży Beauty?

Trwa rekrutacja
II edycja jesień 2019
III edycja wiosna 2020

Dla kogo jest akademia?

Dla przyszłych i obecnych menadżerów, oraz właścicieli branży Beauty.

Jak uczymy?

Kładziemy szczególny nacisk na Twój rozwój osobisty, pewność siebie, autentyczność, uwagę, motywację, umiejętność słuchania i świadomość w podejmowaniu decyzji i działaniu.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów – 96 godzin na żywo + 24 godziny online, podzielone na 6 bloków tematycznych.

O Beauty Coach Academy

 

Nasza MISJA to przygotowanie kompetentnych menadżerów gotowych do zarządzania biznesem w branży beauty w sposób odpowiedzialny i strategiczny. W ten sposób będziemy aktywnie uczestniczyć w profesjonalizacji biznesu beauty w Polsce. W dłuższej perspektywie ma to znaleźć odzwierciedlenie we wzroście jakości świadczonych usług oraz poprawie rentowności Beauty Biznesu oraz wyróżnieniu na rynku, budowaniu marki osobistej i rozwoju z planem na najbliższe minimum 5 lat.

W działalności Akademii kierujemy się zasadą dzielenia się ze słuchaczami wiedzą, praktyką i umiejętnościami bazującymi na najnowszych trendach i wymaganiach rynku w postaci aktywnych warsztatów. Zajęcia w Akademii mają formę warsztatową. Tworząc ich program bazowaliśmy na ponad 19-letnim doświadczeniu w branży urodowej. Powstanie Akademii jest odpowiedzią na najczęstsze problemy zarządzania w branży oraz potrzebą ukierunkowania do rozwoju.

WIZJA – Beauty Coach Academy jest szkołą pierwszego wyboru dla osób chcących profesjonalnie zarządzać biznesem w branży beauty. Stanie się tak dzięki wysokiej jakości usług i wartości wiedzy przekazywanej słuchaczom w formie warsztatów, dających im konkretne narzędzia potrzebne do pełnienia roli lidera. Wokół idei będą skupiać się najlepsi specjaliści-praktycy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania beauty biznesem.

Sprawdź Harmonogram

Narzędzia wspomagające pracę menedżera

Uwaga- zajęcia mają postać warsztatów – nie są spotkaniem informacyjnym – podczas zajęć każdy z uczestników przejdzie proces transformacji swojej osobowości, wyznaczy kierunki rozwoju osobistego i zawodowego, zdobędzie praktyczną wiedzę za bazie kilkunastoletnich doświadczeń. Uczestnik zdobywa umiejętności samodzielnego tworzenia narzędzi zgodnie z potrzebami danego biznesu.

 

POZNAJ I WYKORZYSTAJ ELELMENTY METODOLOGII EXPANSION BY JUSTYNA BIELENDA
 • KNOW – HOW Twojego Biznesu.
 • Klient gabinetu – klient personelu –kot czy pies ?
 • Kultura organizacyjna i wartości.
 • Budowanie marki osobistej – jak wyróżnić się na rynku.
 • Rzemieślnik czy Mentor – Kim jesteś ?
 • Żelazny kodeks menadżera.
 • Procedury w branży Beauty – uporządkuj działania w swoim biznesie.
 • Delegowanie zadań – „ kiedy jesteś Zosią Samosią” jak delegować i konsekwentnie rozliczać – wykorzystaj rozwój i motywuj swój personel.
 • Planowanie budżetu – plany sprzedaży – analiza.
 • MENU Twojego Biznesu – wycena i rentowność zabiegów.
 • Inwestowanie w sprzęt – jak kupować, obliczać rentowność, oferta, amortyzacja – na co zwracać uwagę już na poziomie planowania zakupu.
 • Obsługa klienta – Twój wyróżnik i wizerunek – standard biznesu.
 • Tajemniczy klient vs standardy obsługi klienta, a umiejętności i wiedza personelu.
 • Co i jak myślą Twoi klienci – narzędzia skutecznego rozwoju Beauty Biznesu.
 • Elementy budowy lojalności klientów – zwiększaj rentowność.
 • Recepcja – serce Beauty Biznesu – sprzedaż zaczyna się i kończy w recepcji.
 • Profesjonalna rozmowa telefoniczna – język korzyści.
 • Metodologia sprzedaży – wykorzystaj każdy szczegół swoich zasobów.
 • Proces w sprzedaży – uzupełnij kalendarz na najbliższe pół roku.
 • Cross selling w branży Beauty.
 • Up-selling w branży Beauty.
 • Edukacja – Twoja – personelu – klienta – dlaczego to jest ważne i jak wpływa na maksymalizację zysków w biznesie.
 • Jak wykorzystać coaching w sprzedaży i komunikacji z klientem.
 • Twój personel wizytówką – jak rekrutować i budować najlepsze zespoły.
 • Rynek pracownika – nie panikuj i „ nie kupuj kota w worku”.
 • Profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna.
 • Kompetencyjne opisy stanowisk + oceny pracownicze drogą do rozwoju.
 • Wynagrodzenia – jak motywować – jak obliczać rentowność – jak rozmawiać i co jest ważne.
 • Zarządzanie kryzysem i konfliktem – jak zapobiegać i jak się przygotować.
 • Employer Branding – motywuj zgodnie z wartościami.
 • Case study „z mojego i klientów podwórka”- wyciągnijmy wnioski – skutki i przyczyny.

Lider i jego rola w branży beauty

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się Kim jest lider i jaka jest jego rola? Jak budować pewność siebie w roli lidera, aby zdobyć autorytet wśród pracowników, współpracowników i osób na wyższych stanowiskach w hierarchii organizacji? Jak budować zespól, jak być skutecznym i czerpać satysfakcję z funkcji, którą pełnię? Efektywna komunikacja i zarządzanie konfliktem. Na bazie ćwiczeń i nowych umiejętności uczestnicy będą potrafili lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i czerpać satysfakcję z pełnionej funkcji.

 

Warsztat ma charakter interaktywny z wykorzystaniem narzędzi coachingowych i pracy ze sobą. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyniesienia ze szkolenia wiedzy odpowiedniej dla siebie i wykorzystania jej zgodnie ze swoim potencjałem i naturalnymi predyspozycjami.

 

Zarys Programu:
 • Kim jest lider i jaka jest jego rola? (m.in. budowanie zespołu, efektywna komunikacja, ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów, delegowanie i egzekwowanie zadań, udzielanie feedbacków – pozytywnych i negatywnych)
 • Rodzaje liderów, typy zarządzania. Ćwiczenie w grupach. Od czego to zależy i jaki styl chcę reprezentować. Dyskusja i podsumowanie.
 • Ćwiczenie indywidualne. Kim jestem dziś i kim chcę być w mojej roli? Moje cele względem siebie. Czego potrzebuję od innych?
 • Budowanie świadomości – omówienie czym jest i jak ją budować i wzmacniać. (Instrukcja narzędzia dla każdego). Mini sesje w parach.
 • Efektywna komunikacja Question thinking czyli myślenie pytaniami jako największa umiejętność każdego świadomego lidera ( kiedy i jak wykorzystać umiejętności coachingowe w roli lidera).
 • Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić?
 • Jak budować pewność siebie?

Zostań finansowym "Beauty"

Niniejszy warsztat dedykowany jest dla branży beauty. Wiedza i umiejętności zdobyte tutaj pomogą w skutecznym prowadzeniu beauty biznesu. Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jak zarządzać finansami,
 • jak odróżniać podstawowe definicje finansowe: zysk kapitałowy-przepływ pieniężny, bogactwo-zamożność, aktywa-pasywa,
 • dowiedzą się czym jest zestawienie finansowe i bilansowe oraz jak je czytać.

 

Ramowy plan szkolenia:
 • poznanie uczestników i ich oczekiwań,
 • na czym skupić się w branży beauty, zasada Pareto,
 • łamanie schematów przedsiębiorców na temat pieniędzy,
 • sprzedaż w modelu cecha/zaleta/korzyść z uwzględnieniem, co działa w sprzedaży, a co nie
 • jak dostrzegać okazje na rynku i szukać dźwigni,
 • szukanie przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu: zasada win-win, wyróżnij się, 3x daj -1x weź,
 • co jest dzisiaj ważne: wiedza, umiejętności, doświadczenie, postawa,
 • biznesplan i liczenie zyskowności biznesu w oparciu o przychody, zyski oraz koszty stałe i zmienne,
 • tworzenie biznesów w zespołach w oparciu o zestawienie finansowe oraz ich prezentacja na forum i feedback pozostałych uczestników.

Coaching w biznesie Beauty

Część I: coaching ogółem

1. Czym jest, czym nie jest coaching (istotne wyróżnienia, jak również częste błędne wyobrażenia na temat branży, krótkie porównanie z innymi, częściowo pokrewnymi formami wsparcia biznesu – mentoring, consulting, doradztwo).

2. Dla kogo jest coaching? (rola coacha, oraz rola klienta w procesie, jak również „wymogi” – kto może być klientem i dlaczego).

3. Powody, dla których coaching w ostatnich latach zrobił się tak popularny (po co jest coaching? – czyli „popularne” cele, często występujące tematy itd., efekty – jak to działa, dlaczego działa i jak może pomóc w życiu i w biznesie).

4. Podstawy (kluczowe kompetencje coacha według ICF (International Coach Federation) i co one oznaczają w codziennej pracy, kilka przykładów tzw „modeli” w coachingu – GROW, CLEAR, oraz garść przykładowych „narzędzi” oraz metod).

 

Część II: coaching w biznesie 

1. Specyfika klienta – czym się różni klient biznesowy od innych, i czy w ogóle się różni? („typowy” zakres tematów i celów, możliwe ograniczenia).

2. Specyfika relacji coach-klient (kontrakt coachingowy w biznesie, szczególnie kontrakt trójstronny, rola „sponsora” w procesie).

3. Specyfika pracy (aspekty techniczne – czas trwania sesji, miejsce, długość procesu itd., metodologia – narzędzia, techniki).

4. Wykorzystanie umiejętności coachingowych w biznesie „na co dzień” (rozmowy z pracownikami – podwładni, przełożeni, współuczestnicy projektu).

Prawo w branży Beauty

1. Bezpieczeństwo w gabinetach kosmetycznych, klinikach medycyny estetycznej i ośrodkach SPA.

2. Dokumentacja medyczna i karty zabiegowe w gabinetach kosmetycznych, klinikach medycyny estetycznej i ośrodkach SPA.  Jak należy je prowadzić?

3. Zgoda klienta na zabieg upiększający. Formalne elementy pełnej i świadomej zgody.

4. Roszczenia i reklamacje klientów. Jak należy się przed nimi bronić i odpowiednio zabezpieczyć?

5. Licencje na odtwarzanie muzyki w gabinetach kosmetycznych.

6. Mobbing w pracy.

7. Własność intelektualna w branży Beauty.

8. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

9. Zobowiązanie pracownika do zwrotu, poniesionych przez pracodawcę, kosztów szkoleń.

Organizacja,analiza i optymalizacja biznesu Beauty

Eliminowanie strat z procesu – podstawy LEAN

a) 7 podstawowych typów strat

b) Wartość dodana/brak wartości dodanej

c) Mapowanie procesu (VSM)

d) Organizacja miejsca pracy – jednoznaczne określenie zadań i uprawnień

e) Wizualizacja miejsca pracy

f) Warsztaty Kazein – wykorzystanie potencjału pracowników

 

Optymalizacja procesu – etapy projektu (DMAIC) i narzędzia wykorzystywane na każdym etapie:

a) D – Zdefiniowanie celów projektów (SMART), wywodzących się z potrzeb i wymagań organizacji i Klienta (np. zwiększenie obrotów o 50% w ciągu 6 miesięcy)

b) Cross selling – up-selling – maksymalizacja zysków

c) M – Ocena aktualnego procesu i ustalenie mierzalnych jednostek, aby monitorować postęp (np. popularność zabiegów, % powracających Klientów)

d) A – Analiza aktualnego procesu, aby zrozumieć problemy
i ich przyczyny

e) I – usprawnienie procesu poprzez identyfikację i wprowadzenie rozwiązań problemów

f) C – Systematyczny monitoring ulepszonego procesu w stosunku do założonych standardów

 

Organizacja miejsca pracy – 5S

a) Niewłaściwa organizacja miejsca pracy, jako źródło strat

b) 1S – Sortowanie – usunięcie wszystkiego, co niepotrzebne

c) 2S – Systematyka – miejsce dla wszystkiego, wszystko na swoim miejscu

d) 3S – Sprzątanie – eliminacja przyczyn zanieczyszczeń w miejscu pracy

e) 4S – Standaryzacja – wizualne przedstawienie stanu pożądanego

f) 5S – Samodyscyplina – codzienne wspieranie stosowanie pierwszych 4S

Social Media Beauty Expert

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia efektywnych kampanii reklamowych/promocyjnych/informacyjnych w social media w branży beauty i/lub posiąść wiedzę w jaki sposób współpracować z agencjami marketingowymi/reklamowymi, które nas obsługują.

Zdobyte umiejętności pomogą sprzedać nawet te zabiegi, których obecnie Klientki nie chcą kupować. Rozpoczęcie szkolenia zostanie poprzedzone poznaniem oczekiwań a następnie zoptymalizowane pod potrzeby i oczekiwania uczestników. Duża część szkolenia będzie miała charakter warsztatowy aby każdy  z uczestników nie tylko przyswoił wiedzę ale również posiadł umiejętności praktycznego prowadzenia kampanii reklamowych
w social mediach.

 

Zarys programu

1. Facebook, Instagram a może Snapchat – co wybrać? W module tym porozmawiamy które z social mediów najlepiej pasuje do charakterystyki biznesu każdego z uczestników warsztatów i w jaki sposób to wykorzystywać.

2. Jak tworzyć grafiki, video, treści które zaangażują Klientki? Podczas tej części zostanie przekazane bogactwo przyjaznych narzędzi, tricków ułatwiających komunikację i zaangażowanie odbiorców naszych publikacji  w social media. Od razu po warsztacie zauważysz zmianę w odbiorze tworzonych przez Ciebie postów.

3. Kampanie reklamowe krok po kroku. Wszystko co należy wiedzieć rozpoczynając skuteczne działania reklamowe w social media. Od zasad prawnych i regulaminów po optymalizację i analizę wyników kampanii reklamowych.

4. Jak ustawić grupę odbiorczą dla swoich usług? Od źródła danych do technicznego wykreowania grup odbiorczych dla konkretnych zabiegów.

5. Wszystko co powinno się wiedzieć i Pixelu Facebook-a – Jak, gdzie i w jakim celu jest nam pomocny Pixel.

6. Niestandardowe grupy odbiorcze czyli nasze idealne Klientki. Omówimy i stworzymy najskuteczniejsze reklamowo grupy odbiorcze naszej komunikacji reklamowej.

7. Jak perfekcyjnie poznać swoje potencjalne Klientki? Brak Klientek, potrzeba zwiększenia ich ilości a może chęć podebrania konkurencji. W module tym będziemy kreować profil idealnej potencjalnej Klientki przy użyciu narzędzi analitycznych.

8. Remarketing – recepta na Klientki poszukujące i powracające. Remarketing to dobrodziejstwo internetu, bo tylko w nim można zautomatyzować działania powracające bez naszego fizycznego zaangażowania w komunikację.

9. Wszystko co należy wiedzieć o Instagramie aby odnieść sukces Instagram to temat rzeka i postaramy się jak najwięcej omówić skutecznych sposobów, działań, metod aby nasze zaangażowanie w tym medium dawało nie tylko efekt wizerunkowy ale również sprzedażowy.

10. Snapchat – niedoceniany potencjał. Dlaczego Snapchat – bo tam też są Twoje Klientki.

11. BONUS – Boty – jak okiełznać te stwory?

Nasi Trenerzy

Bartosz Kajat

Wieloletni przedsiębiorca lokalny, edukator, nauczyciel gry planszowej Cashflow i strategicznego myślenia, autor i wydawca książki pt. „Petarda biznesu”.

Agnieszka Polarczyk-Białek

Właścicielka firmy Manufaktura Osiągnięć, Mediator i trener biznesu, współtwórca projektu Executive Coaching Academy EXECA oraz LEAN COACHING.

Borys Jarosz

ICF PCC Coach Jest life oraz biznes coachem, pracuje z klientami indywidualnie bądź zespołowo. Ukończył Philadephia University w stanie Pennsylvania w USA.

Krystyna Tylek

Jest konsultantką i szkoleniowcem w temacie zarządzania procesami biznesowymi i ich optymalizacji. Specjalizuje się w zarządzaniu procesem, produkcją i jakością w różnych środowiskach biznesowych.

Marek Baron

Specjalista Social Media. Wieloletni menedżer w kilku znaczących korporacjach mędzynarodowych. Od 5 lat ściśle związany z branżą beauty, dla której prowadzi kampanie reklamowe w social mediach.

Karolina Seidel

Prawnik, specjalista w branży medycznej i Beauty. Prowadzi szkolenia i jest prelegentem na wielu konferencjach z branży medycznej i Beauty. W 2013 roku uzyskała tytuł adwokata i otworzyła własną kancelarię adwokacką w Katowicach, a następnie w Gliwicach.

Założycielka Akademii

Justyna Bielenda

19 lat doświadczenia – Trener Biznesu w branży HR, sprzedaży B2B, Coach ICF, Structogram Polska, wieloletni praktyk w branży Beauty. Autorka książki „5 powodów dla których zamkniesz Beauty Biznes” oraz programu Expansion by Justyna Bielenda – wspomaga właścicieli i menadżerów branży Beauty w rozwoju, zarządzaniu biznesem Beauty w celu odzyskania rentowności biznesu, odzyskaniu wolności zawodowej oraz osobistej. Motywator i coach prowokacyjny. Na swoim koncie posiada założenie sieci salonów oraz spa, projekty rozwoju osobistego – „Boginie życia” „Leadership” z Iwoną Guzowską. Założycielka BEAUTY COACH ACADEMY.

Twoja inwestycja  W SIEBIE, ROZWÓJ  I TWÓJ BIZNES

 • płatność ratalna – 6* 1210 zł netto  + 23 % VAT (do 5 każdego miesiąca).

 

Zarezerwuj miejsce w Akademii już teraz!

 

Wpłać zaliczkę 1000 zł i zarezerwuj swoje miejsce w Akademii. Nr konta do przelewu to:

Biznes Styl Justyna Bielenda

Nr Konta: NEST BANK 17 2530 0008 2004 1051 1453 0001

Nr Konta EURO: 47 1020 2401 0000 0202 0513 0820

W tytule wpisz adres email i nr telefonu, a my skontaktujemy się z Tobą, by spisać umowę i ustalić wszystkie szczegóły.

Dodatkowo wypełnij ankietę rekrutacyjną:

Adres

Biznes Styl Justyna Bielenda
Plac Św. Mikołaja 5 lok 3
Bielsko Biała 43-300

Obserwuj Nas

Masz Pytania? Napisz do nas