fbpx

BEAUTY COACH ACADEMY

Beauty Manager Coach to kierunek dla wyjątkowych osób, które na swojej drodze zawodowej dostrzegły, że chcą pracować w zupełnie inny sposób, niż tradycyjny (wykonując zabiegi lub usługi na równorzędnym stanowisku z pracownikiem).

Nasze studentki to kobiety, które chcą wziąć sprawy we własne ręce i nauczyć się zarządzać swoimi biznesami jak managerki, nie tylko pracownicy. Podczas nauki w akademii uwalniają się ze schematów. Zaczynają dostrzegać coraz to większe możliwości, pozyskują przychody pasywne, cieszą się tym co robią w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa na przyszłość.

O Beauty Manager Coach

Dla kogo jest akademia?

Nasi absolwenci to osoby z różnym stażem w biznesie, zmienili swoje życie osobiste i biznesowe. Zwiększyli zyski, pracują w sposób jaki chcą i ile chcą, ciesząc się jednocześnie wolnością osobistą zawodową i finansową. Nabyli pewności siebie, stworzyli najlepsze zespoły, są twórcami swoich linii kosmetycznych, każda historia jest wyjątkowa. Warto pochylić się nad swoim życiem, czas i tak upłynie, a to od Ciebie zależy jak go wykorzystasz i jak spędzisz.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej warsztatowo:

 • 126 godzin podzielone na poszczególne bloki tematyczne według harmonogramu.
 • 3 dni raz w miesiącu po 6 – 8 godzin dziennie + online

Zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia liczby godzin on-line w razie potrzeb. Dodatkowo wewnętrzna całomiesięczna grupa wraz z mentoringiem. Platforma zewnętrzna z zadaniami w trakcie trwania warsztatów. Maksymalnie możemy przyjąć 6 osób ze względu na indywidualne podejście. Zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia liczby godzin on-line w razie potrzeb.

Zajęcia odbywają się z praktykami w biznesie.

kurs zarządzania salonem kosmetycznym
zarządzanie salonem fryzjerskim
kursy zarządzania salonem kosmetycznym
zarządzanie salonem kosmetycznym
zarządzanie salonem kosmetycznym kurs
Beauty Coach Academy
zarządzanie salonem kosmetycznym kursy
zarządzanie salonami beauty

Harmonogram

Narzędzia wspomagające pracę menedżera

Uwaga- zajęcia mają postać warsztatów – nie są spotkaniem informacyjnym – podczas zajęć każdy z uczestników przejdzie proces transformacji swojej osobowości, wyznaczy kierunki rozwoju osobistego i zawodowego, zdobędzie praktyczną wiedzę za bazie kilkunastoletnich doświadczeń. Uczestnik zdobywa umiejętności samodzielnego tworzenia narzędzi zgodnie z potrzebami danego biznesu.

 

POZNAJ I WYKORZYSTAJ ELELMENTY METODOLOGII EXPANSION BY JUSTYNA BIELENDA
 • KNOW – HOW Twojego Biznesu.
 • Klient gabinetu – klient personelu –kot czy pies ?
 • Kultura organizacyjna i wartości.
 • Budowanie marki osobistej – jak wyróżnić się na rynku.
 • Rzemieślnik czy Mentor – Kim jesteś ?
 • Żelazny kodeks menadżera.
 • Procedury w branży Beauty – uporządkuj działania w swoim biznesie.
 • Delegowanie zadań – „ kiedy jesteś Zosią Samosią” jak delegować i konsekwentnie rozliczać – wykorzystaj rozwój i motywuj swój personel.
 • Planowanie budżetu – plany sprzedaży – analiza.
 • MENU Twojego Biznesu – wycena i rentowność zabiegów.
 • Inwestowanie w sprzęt – jak kupować, obliczać rentowność, oferta, amortyzacja – na co zwracać uwagę już na poziomie planowania zakupu.
 • Obsługa klienta – Twój wyróżnik i wizerunek – standard biznesu.
 • Tajemniczy klient vs standardy obsługi klienta, a umiejętności i wiedza personelu.
 • Co i jak myślą Twoi klienci – narzędzia skutecznego rozwoju Beauty Biznesu.
 • Elementy budowy lojalności klientów – zwiększaj rentowność.
 • Recepcja – serce Beauty Biznesu – sprzedaż zaczyna się i kończy w recepcji.
 • Profesjonalna rozmowa telefoniczna – język korzyści.
 • Metodologia sprzedaży – wykorzystaj każdy szczegół swoich zasobów.
 • Proces w sprzedaży – uzupełnij kalendarz na najbliższe pół roku.
 • Cross selling w branży Beauty.
 • Up-selling w branży Beauty.
 • Edukacja – Twoja – personelu – klienta – dlaczego to jest ważne i jak wpływa na maksymalizację zysków w biznesie.
 • Jak wykorzystać coaching w sprzedaży i komunikacji z klientem.
 • Twój personel wizytówką – jak rekrutować i budować najlepsze zespoły.
 • Rynek pracownika – nie panikuj i „ nie kupuj kota w worku”.
 • Profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna.
 • Kompetencyjne opisy stanowisk + oceny pracownicze drogą do rozwoju.
 • Wynagrodzenia – jak motywować – jak obliczać rentowność – jak rozmawiać i co jest ważne.
 • Zarządzanie kryzysem i konfliktem – jak zapobiegać i jak się przygotować.
 • Employer Branding – motywuj zgodnie z wartościami.
 • Case study „z mojego i klientów podwórka”- wyciągnijmy wnioski – skutki i przyczyny.

Lider i jego rola w branży beauty

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się Kim jest lider i jaka jest jego rola? Jak budować pewność siebie w roli lidera, aby zdobyć autorytet wśród pracowników, współpracowników i osób na wyższych stanowiskach w hierarchii organizacji? Jak budować zespól, jak być skutecznym i czerpać satysfakcję z funkcji, którą pełnię? Efektywna komunikacja i zarządzanie konfliktem. Na bazie ćwiczeń i nowych umiejętności uczestnicy będą potrafili lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i czerpać satysfakcję z pełnionej funkcji.

 

Warsztat ma charakter interaktywny z wykorzystaniem narzędzi coachingowych i pracy ze sobą. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyniesienia ze szkolenia wiedzy odpowiedniej dla siebie i wykorzystania jej zgodnie ze swoim potencjałem i naturalnymi predyspozycjami.

 

Zarys Programu:
 • Kim jest lider i jaka jest jego rola? (m.in. budowanie zespołu, efektywna komunikacja, ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów, delegowanie i egzekwowanie zadań, udzielanie feedbacków – pozytywnych i negatywnych)
 • Rodzaje liderów, typy zarządzania. Ćwiczenie w grupach. Od czego to zależy i jaki styl chcę reprezentować. Dyskusja i podsumowanie.
 • Ćwiczenie indywidualne. Kim jestem dziś i kim chcę być w mojej roli? Moje cele względem siebie. Czego potrzebuję od innych?
 • Budowanie świadomości – omówienie czym jest i jak ją budować i wzmacniać. (Instrukcja narzędzia dla każdego). Mini sesje w parach.
 • Efektywna komunikacja Question thinking czyli myślenie pytaniami jako największa umiejętność każdego świadomego lidera ( kiedy i jak wykorzystać umiejętności coachingowe w roli lidera).
 • Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić?
 • Jak budować pewność siebie?

Zostań finansowym "Beauty"

Niniejszy warsztat dedykowany jest dla branży beauty. Wiedza i umiejętności zdobyte tutaj pomogą w skutecznym prowadzeniu beauty biznesu. Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jak zarządzać finansami,
 • jak odróżniać podstawowe definicje finansowe: zysk kapitałowy-przepływ pieniężny, bogactwo-zamożność, aktywa-pasywa,
 • dowiedzą się czym jest zestawienie finansowe i bilansowe oraz jak je czytać.

 

Ramowy plan szkolenia:
 • poznanie uczestników i ich oczekiwań,
 • na czym skupić się w branży beauty, zasada Pareto,
 • łamanie schematów przedsiębiorców na temat pieniędzy,
 • sprzedaż w modelu cecha/zaleta/korzyść z uwzględnieniem, co działa w sprzedaży, a co nie
 • jak dostrzegać okazje na rynku i szukać dźwigni,
 • szukanie przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu: zasada win-win, wyróżnij się, 3x daj -1x weź,
 • co jest dzisiaj ważne: wiedza, umiejętności, doświadczenie, postawa,
 • biznesplan i liczenie zyskowności biznesu w oparciu o przychody, zyski oraz koszty stałe i zmienne,
 • tworzenie biznesów w zespołach w oparciu o zestawienie finansowe oraz ich prezentacja na forum i feedback pozostałych uczestników.

Coaching w biznesie Beauty

Część I: coaching ogółem

1. Czym jest, czym nie jest coaching (istotne wyróżnienia, jak również częste błędne wyobrażenia na temat branży, krótkie porównanie z innymi, częściowo pokrewnymi formami wsparcia biznesu – mentoring, consulting, doradztwo).

2. Dla kogo jest coaching? (rola coacha, oraz rola klienta w procesie, jak również „wymogi” – kto może być klientem i dlaczego).

3. Powody, dla których coaching w ostatnich latach zrobił się tak popularny (po co jest coaching? – czyli „popularne” cele, często występujące tematy itd., efekty – jak to działa, dlaczego działa i jak może pomóc w życiu i w biznesie).

4. Podstawy (kluczowe kompetencje coacha według ICF (International Coach Federation) i co one oznaczają w codziennej pracy, kilka przykładów tzw „modeli” w coachingu – GROW, CLEAR, oraz garść przykładowych „narzędzi” oraz metod).

 

Część II: coaching w biznesie 

1. Specyfika klienta – czym się różni klient biznesowy od innych, i czy w ogóle się różni? („typowy” zakres tematów i celów, możliwe ograniczenia).

2. Specyfika relacji coach-klient (kontrakt coachingowy w biznesie, szczególnie kontrakt trójstronny, rola „sponsora” w procesie).

3. Specyfika pracy (aspekty techniczne – czas trwania sesji, miejsce, długość procesu itd., metodologia – narzędzia, techniki).

4. Wykorzystanie umiejętności coachingowych w biznesie „na co dzień” (rozmowy z pracownikami – podwładni, przełożeni, współuczestnicy projektu).

Prawo w branży Beauty

1. Bezpieczeństwo w gabinetach kosmetycznych, klinikach medycyny estetycznej i ośrodkach SPA.

2. Dokumentacja medyczna i karty zabiegowe w gabinetach kosmetycznych, klinikach medycyny estetycznej i ośrodkach SPA.  Jak należy je prowadzić?

3. Zgoda klienta na zabieg upiększający. Formalne elementy pełnej i świadomej zgody.

4. Roszczenia i reklamacje klientów. Jak należy się przed nimi bronić i odpowiednio zabezpieczyć?

5. Licencje na odtwarzanie muzyki w gabinetach kosmetycznych.

6. Mobbing w pracy.

7. Własność intelektualna w branży Beauty.

8. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

9. Zobowiązanie pracownika do zwrotu, poniesionych przez pracodawcę, kosztów szkoleń.

Organizacja,analiza i optymalizacja biznesu Beauty

Eliminowanie strat z procesu – podstawy LEAN

a) 7 podstawowych typów strat

b) Wartość dodana/brak wartości dodanej

c) Mapowanie procesu (VSM)

d) Organizacja miejsca pracy – jednoznaczne określenie zadań i uprawnień

e) Wizualizacja miejsca pracy

f) Warsztaty Kazein – wykorzystanie potencjału pracowników

 

Optymalizacja procesu – etapy projektu (DMAIC) i narzędzia wykorzystywane na każdym etapie:

a) D – Zdefiniowanie celów projektów (SMART), wywodzących się z potrzeb i wymagań organizacji i Klienta (np. zwiększenie obrotów o 50% w ciągu 6 miesięcy)

b) Cross selling – up-selling – maksymalizacja zysków

c) M – Ocena aktualnego procesu i ustalenie mierzalnych jednostek, aby monitorować postęp (np. popularność zabiegów, % powracających Klientów)

d) A – Analiza aktualnego procesu, aby zrozumieć problemy
i ich przyczyny

e) I – usprawnienie procesu poprzez identyfikację i wprowadzenie rozwiązań problemów

f) C – Systematyczny monitoring ulepszonego procesu w stosunku do założonych standardów

 

Organizacja miejsca pracy – 5S

a) Niewłaściwa organizacja miejsca pracy, jako źródło strat

b) 1S – Sortowanie – usunięcie wszystkiego, co niepotrzebne

c) 2S – Systematyka – miejsce dla wszystkiego, wszystko na swoim miejscu

d) 3S – Sprzątanie – eliminacja przyczyn zanieczyszczeń w miejscu pracy

e) 4S – Standaryzacja – wizualne przedstawienie stanu pożądanego

f) 5S – Samodyscyplina – codzienne wspieranie stosowanie pierwszych 4S

Social Media Beauty Expert

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia efektywnych kampanii reklamowych/promocyjnych/informacyjnych w social media w branży beauty i/lub posiąść wiedzę w jaki sposób współpracować z agencjami marketingowymi/reklamowymi, które nas obsługują.

Zdobyte umiejętności pomogą sprzedać nawet te zabiegi, których obecnie Klientki nie chcą kupować. Rozpoczęcie szkolenia zostanie poprzedzone poznaniem oczekiwań a następnie zoptymalizowane pod potrzeby i oczekiwania uczestników. Duża część szkolenia będzie miała charakter warsztatowy aby każdy  z uczestników nie tylko przyswoił wiedzę ale również posiadł umiejętności praktycznego prowadzenia kampanii reklamowych
w social mediach.

 

Zarys programu

1. Facebook, Instagram a może Snapchat – co wybrać? W module tym porozmawiamy które z social mediów najlepiej pasuje do charakterystyki biznesu każdego z uczestników warsztatów i w jaki sposób to wykorzystywać.

2. Jak tworzyć grafiki, video, treści które zaangażują Klientki? Podczas tej części zostanie przekazane bogactwo przyjaznych narzędzi, tricków ułatwiających komunikację i zaangażowanie odbiorców naszych publikacji  w social media. Od razu po warsztacie zauważysz zmianę w odbiorze tworzonych przez Ciebie postów.

3. Kampanie reklamowe krok po kroku. Wszystko co należy wiedzieć rozpoczynając skuteczne działania reklamowe w social media. Od zasad prawnych i regulaminów po optymalizację i analizę wyników kampanii reklamowych.

4. Jak ustawić grupę odbiorczą dla swoich usług? Od źródła danych do technicznego wykreowania grup odbiorczych dla konkretnych zabiegów.

5. Wszystko co powinno się wiedzieć i Pixelu Facebook-a – Jak, gdzie i w jakim celu jest nam pomocny Pixel.

6. Niestandardowe grupy odbiorcze czyli nasze idealne Klientki. Omówimy i stworzymy najskuteczniejsze reklamowo grupy odbiorcze naszej komunikacji reklamowej.

7. Jak perfekcyjnie poznać swoje potencjalne Klientki? Brak Klientek, potrzeba zwiększenia ich ilości a może chęć podebrania konkurencji. W module tym będziemy kreować profil idealnej potencjalnej Klientki przy użyciu narzędzi analitycznych.

8. Remarketing – recepta na Klientki poszukujące i powracające. Remarketing to dobrodziejstwo internetu, bo tylko w nim można zautomatyzować działania powracające bez naszego fizycznego zaangażowania w komunikację.

9. Wszystko co należy wiedzieć o Instagramie aby odnieść sukces Instagram to temat rzeka i postaramy się jak najwięcej omówić skutecznych sposobów, działań, metod aby nasze zaangażowanie w tym medium dawało nie tylko efekt wizerunkowy ale również sprzedażowy.

10. Snapchat – niedoceniany potencjał. Dlaczego Snapchat – bo tam też są Twoje Klientki.

11. BONUS – Boty – jak okiełznać te stwory?

Rekrutacja i motywacja

Rekrutacja, empolyee/customer experience, talent mannagement, motywowanie, job crafting

 

Podczas pierwszego dnia skupimy się na metodach efektywnej rekrutacji, która wspiera również budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Zastanowimy się jak stworzyć ogłoszenie, które zapewni nam sporą bazę kandydatów, a także będzie wizytówką naszego salonu. Następnie skupimy się na mapowaniu doświadczeń i emocji kandydata a także zastanowimy się jak możemy tą wiedzę wykorzystać w projektowaniu doświadczeń klienta na każdym etapie współpracy z nami. Podczas pracy w grupach zastanowimy się jakie czynniki mają wypływ na postrzeganie naszego salonu przez kandydatów i klientów. Stworzymy action plan pozwalający na tworzenie długotrwałych relacji z kandydatem oraz klientem. Dzień zakończymy rozwijaniem umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych, przekazywanie feedbacku oraz planowaniem rozwoju pracownika.

 

Podczas drugiego dnia skupimy się na zagadnieniach motywacji i zaangażowania pracowników w codzienną pracę. Poznamy metody budowania i wzmacniania motywacji oraz nauczymy się wykorzystywać je w praktyce. Druga cześć dnia zostanie poświęcona na refleksję własną nt. codziennej pracy leadera. Refleksja ta będzie oparta o metodę job crafitngu. Uczestnicy nauczą się craftować swoją pracę oraz wzbudzać chęć do craftowania wśród swoich pracowników, tak by praca nabierała większego osobistego sensu oraz była bardziej satysfakcjonująca.

 

Job crafting – teoria Duton i Wrześniewski służąca budowaniu poczucia sensu pracy – co to właściwie jest? Psychologia pracy i organizacji w największej mierze, skupia się na komponentach percepcji i doświadczania pracy. W tradycyjnym modelu, badacze skupiają się na indywidualnych czynnikach (np. wartościach, oczekiwaniach) oraz czynnikach zewnętrznych charakterystycznych dla konkretnej pracy (np. zadania, społeczne interakcje itp.). Badania te minimalizują wpływ jednostki, która odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu zadań oraz relacji społecznych w pracy (Wrzesniewski, Dutton, 2001), a tym samym w dążeniu do podnoszenia swojego dobrostanu i poczucia szczęścia. Wrzesniewski i Dutton pokazują, że obowiązki oraz codzienne interakcje, które składają się na życie jednostki w organizacji są surowym materiałem, który pracownicy mogą poddawać przekształceniu, by budować swoje stanowisko pracy w sposób, który najbardziej sprzyja ich satysfakcji, zaangażowaniu w pracę oraz rozwojowi zawodowemu. Takie aspekty pracy jak granice, znaczenie, czy tożsamość zawodowa nie są w pełni zdeterminowane przez formalny opis stanowiska. Z tego względu jednostki mają przestrzeń do tego, by kształtować rozumienie i osobiste znaczenie wykonywanej pracy. W świetle koncepcji Wrzesiewski i Dutton (2001) osoby, które podejmują takie działania nazywane są „job crafters’ami.” Natomiast same działania, autorzy nazywają job craftingiem. W języku polskim mówi się o przekształcaniu pracy.

 

Trenerzy

Katarzyna Olszówka

Psycholog, specjalista ds. rozwoju ludzi i organizacji. W swojej pracy zajmuje się obszarem employee experience. Jest odpowiedzialna za wdrażanie nowych pracowników, obsługę benefitów oraz prowadzenie działań z zakresu CSR. 

Borys Jarosz

ICF PCC Coach Jest life oraz biznes coachem, pracuje z klientami indywidualnie bądź zespołowo. Ukończył Philadephia University w stanie Pennsylvania w USA.

Krystyna Tylek

Jest konsultantką i szkoleniowcem w temacie zarządzania procesami biznesowymi i ich optymalizacji. Specjalizuje się w zarządzaniu procesem, produkcją i jakością w różnych środowiskach biznesowych.

Marek Baron

Specjalista Social Media. Wieloletni menedżer w kilku znaczących korporacjach mędzynarodowych. Od 5 lat ściśle związany z branżą beauty, dla której prowadzi kampanie reklamowe w social mediach.

Założycielka Akademii

Justyna Bielenda

Ponad 20 lat doświadczenia – Kreatorka Marki, Psycholog w biznesie -Trener Biznesu, Structogram Polska, Coach ICF. Autorka programu rozwojowego Expansion by Justyna Bielenda – który wspomaga właścicieli i menadżerów w rozwoju, zarządzaniu biznesem w celu odzyskania rentowności biznesu, odzyskaniu wolności zawodowej oraz osobistej. Mentor, motywator i coach prowokacyjny. Założycielka BEAUTY COACH ACADEMY – Akademii dla przedsiębiorców. Na co dzień współpracuje przy projektach indywidualnych, jej drugie imię to „Kreacja” – wspiera zarówno przy tworzeniu nowych biznesów, począwszy od wystroju wnętrz po logistykę, optymalizację, know – how, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, budowanie marki, po rebranding obecnych biznesów.

Prowadzi warsztaty zamknięte z rozwoju osobistego, jedną z naczelnych jej wartości jest wolność, dlatego klienci zaczynają prowadzić biznesy w zgodzie ze sobą na własnych zasadach, w zaufaniu do siebie, przechodząc transformację osobowości i biznesu. Realizują swoje marzenia i świadomie podejmują decyzję z pełną odpowiedzialnością w poczuciu pewności siebie i spokoju, odnosząc jedne z najwyższych lub najbardziej satysfakcjonujących wyników finansowych.

 

Twoja inwestycja w siebie, rozwój Twój i firmy

BEAUTY COACH ACADEMY

Jeszcze teraz rata miesięczna 3980 zł zamiast 5980 zł

Płatność miesięczna 3980 zł * 8 miesięcy = 31 840 zł

Zaliczka 3980 zł

Przy wpłacie jednorazowej – rabat 2%

UWAGA – LICZBA MIEJSC LIMITOWANA – do 6 OSÓB w grupie – praca indywidualna.

Formularz rekrutacyjny nie jest zobowiązujący dla żadnej ze stron. Po przesłaniu zadzwonimy do Ciebie – po przeprowadzonej rozmowie dwie strony podejmują decyzję o współpracy.

Dane do zwykłego przelewu:

BIZNES STYL Sp. z o.o.

NIP: 5472215012

Nr konta: 79 1870 1045 2078 1062 2833 0001
Nest Bank

Tel.: + 48 795 008 408